Go Programlama Dili için Makine Öğrenmesi Kütüphaneleri

0
991
Go Programlama Dili için Makine Öğrenmesi Kütüphaneleri

Go ve yapay zeka(makine öğrenmesi, derin öğrenme vb.) çalışmalarını yaparken karşılaştığım yararlı kütüphaneleri paylaşıyorum.

1 – Genel Makine Öğrenmesi Kütüphaneleri
      GoML – github.com/cdipaolo/goml
      Machine Learning libraries for Go Lang – github.com/alonsovidales/go_ml
      MLGo – code.google.com/p/mlgo/
      GoLearn – github.com/sjwhitworth/golearn

2 – Neural Networks
      Neural Networks written in Go – github.com/goml/gobrain
      Go Fann – github.com/white-pony/go-fann
      Multi-Layer Perceptron Neural Network – github.com/schuyler/neural-go
      Genetic Algorithms library written in Go – github.com/thoj/go-galib

3 – Linear Algebra
      Linear Algebra for Go & Matrix Library – github.com/skelterjohn/go.matrix
      Mat64 – Package mat64 provides basic linear algebra operations for float64 matrices.
BLAS Implementation for Go – github.com/gonum/blas
      liblinear bindings for Go – github.com/danieldk/golinear

4 – Probability Distribution Functions
      godoc.org/code.google.com/p/probab
      github.com/e-dard/godist

5 – Decision Trees
      Hector – github.com/xlvector/hector
      Decision Trees in Go – github.com/ajtulloch/decisiontrees
      CloudForest – github.com/ryanbressler/CloudForest

6 – Bayesian Classifiers
      Perform naive Bayesian classification – github.com/jbrukh/bayesian
      Bayesian text classifier – github.com/eaigner/shield

7 – Recommendation Engines in Go
      Collaborative Filtering(CF) Algorithms in Go – github.com/timkaye11/goRecommend
      Recommendation engine for Go – github.com/muesli/regommend

Kaynak : http://www.cihanozhan.com/go-library-makine-ogrenmesi-kutuphaneleri/

Facebook Yorumları