Hareketli Sinir Ağının Dinamik Haritası

0
316
dynamicmap
dynamicmap

Nöranlar, gruplar içerisinde çalışırlar bunu bir çok kişi bilir, en ilginç olanı ise nöranların birbirini ateşlemesidir. Günümüzde süper bir teknoloji seviyesine geldik ki Yapay Zekâ ile birlikte daha çok gelişecektir. Bütün bunlara rağmen, nöral ağların, his oluşturmak için nasıl bir araya geldiği, nasıl hareket ettikleri ya da bunun için düşünüp düşünmedikleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Tabii bilim insanları durur mu? Nöral ağlar arasında gerçekleşen grupsal hareketlerin anlaşılması için ‘küçük omurgasızların hareketleri’ incelenmeye başlandı. Bu işlemde sorulan soru şudur; omurgasız bir canlı da birkaç yüz ve ya birkaç bin nöran, bir omurgasız canlıda nasıl hareket oluşturuyor. Angela Bruno bir deniz yumuşakçasının küçük nöron hareketlerinin %10 aktivitesini kaydetmeyi başarmıştır. Bunun üzerine yaklaşık 1600 nöronun nasıl hareket gösterdiği sonuçları kaydedildi. Gelin hep beraber inceleyelim.

Dinamik Haritalandırma – Eşleştirme

Ağların küçük nöron gruplarından oluştuğu bulundu. Burada dikkat çekici olan husus ise her bir grup üyesinin (nöron) eş zamanlı olarak ateşlenmesiydi. Bir diğer ifade ile birlikte, ağ içerisinde bulunan nöranlar sürekli değişiyordu. Hatırlıyor musunuz elektronlar çok hızlı olduğu için yerleri belli olmuyordu. Belki de nöronlarda patlamasaydı onlar hakkında hızlı bilgi elde edilebilirdi (Şahsi düşüncemdir). Nöron topluluklarından bazıları, patlama esnasında aktif rol almakta, hareket dahili içerisinde kendine düşmüş olan görevi yerine getirmekte. Örneğin; boyun uzaması.

Nöronların bazıları ise sürekli aktif ve diğerleri ile ilişkili, fakat bu ilişki direk olarak hareket dahili içerisinde gerçekleşmemekte.

Bilim insanları, bu iki farklı özellikte olduğunu söyleye bileceğimiz (sürekli aktif ve patlatmada görev alan nöronlar) üzerinde çalışmalarını devam ettirdi.

Peki Sonuç?

Bulunan sonuç şuydu; burada ki farklı dinamikler, sadece aktivite, fiziksel ayrışım ve ağların ayrık bölümleri tarafından ayırt edilebilir durumda.

Yani özet olarak, fiziksel ve dinamiksel ayrışım nöronları ayırt etmede rol oynuyordu. Hatta küçücük bir omurgasız canlıda bile sinirsel motor programları gayet geniş, farklı çeşit dinamikleri içeren dağılmış ağları içermektedir.

Facebook Yorumları