Cihan Özhan

  • Go ve yapay zeka(makine öğrenmesi, derin öğrenme vb.) çalışmalarını yaparken karşılaştığım yararlı kütüphaneleri paylaşıyorum.
    1 – Genel Makine Öğrenmesi Kütüphaneleri
          GoML – github.com/cdipaolo/goml
      […]

  • Go programlama dili çalışmalarına “Go ile CSV Pratikleri” serisiyle devam ediyoruz. Bu seride Go dilini kullanarak CSV formatındaki dosyalarda yapacağım uygulamaları paylaşacağım. Bu pratikler birbirinde […]

  • Bilgi ve bilişim teknolojileri altındaki ilgi alanları, her yıl bir önceki yıla nazaran katlanarak daha hızla büyümeye devam ederken bu alanda çalışan uzmanlar da üretilen veriyi depolayabilecek, işleyebilece […]