Yapay Zekâ Kampı – Arche Project

0
783
arche projesi
arche projesi

“Yapay Zekâ Kampı – Arche Project” Şirince’de Nesin Matematik Köyü’nde ve Tiyatro Medresesi’nde felsefe, hukuk, arkeoloji, ekonomi, siyaset gibi farklı disiplinlerde akademik yaz kampları düzenlenmekte, bu kampların yanında bir de Yapay Zekâ kampı düzenlenecektir. 

İçerik

Yapay zeka artık sıklıkla karşılaştığımız, hayatımızı doğrudan etkileyen ve ileride yaşantımızı ne derecede etkileyeceğini düşünmekten kaçamadığımız bir konu. Yapay zeka ve gelişimi günümüz toplumlarının dönüşümünü anlamak açısından zorunlu görünmektedir. Bizler de bir hafta sürecek kampımızda, alanında uzman hocalarımızla beraber Yapay Zeka üzerine birçok konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Yarattığı imkanlar ve zararlar gerek devletler arası ilişkileri gerekse de bireyin toplumla olan ilişkisini kökten etkilemektedir. Eleştirel teori yöntemleriyle ve politik felsefe perspektifi açısından yapay zekanın tartışılması, merkezi bir öneme sahiptir bu sebeple yapay zekanın topluma sunduğu artıların ve eksilerin değerlendirmesini etik ve politik açıdan yapacağız. Gelişmelerle beraber ortaya çıkan zihin felsefesi problemlerine de değineceğiz.

Politik ve sosyolojik etkilerinden bahsederken konunun tarihine, araştırmacıların günümüzde hangi aşamada olduklarına ve gelecekteki ilerlemesine, sermayenin ve şirketlerin bu teknolojiden beklentilerini tartışacağız. İnsanın düşünebilen bir makineden farkının ya da bir şirketin bir yapay zekayı etkin kullanarak bir tekele dönüşebilmesinin imkanının ne olabileceğini ve benzeri çeşitli konuları sorgulayarak yapay zekaya geniş bir açıdan bakacağız. Yapay Zeka konusunda çalışanları ve çalışmaya başlamak isteyenleri bir araya getireceğimiz bu kampı Şirince’de Tiyatro Medresesi’nde, şehrin koşuşturmacasından uzak ve akademik özgürlüğün olduğu bir ortamda konu ile ilgilenen bir çok kişiyi bir araya getirerek 17-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.

arche projesi
arche projesi

Eğtimenler

Prof Dr. Kemal İnan (Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi): İki boyutlu yapay zeka kavramları üzerinden bilginin evriminin öyküsü

Prof. Dr. Eşref Eşkınat(ODTÜ, Makine Mühendisliği): Ders detayları yakında eklenecek.

Asst. Prof Dr. Şeyda Ertekin( MIT, ODTÜ, Bilgisayar Mühendisliği): Derin Öğrenme Algoritmaları

Doç. Dr. Kemal Kılıç( Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi): Ders detayları yakında eklenecek.

Doç Dr. M. Ertan Kardeş(İstanbul Üniversitesi, Felsefe): Politik Felsefe Açısından Yapay Zeka

Bu ders sürecinde, politik bir dönüşüm olarak ordunun ve çatışmaların dronizasyonu meselesi
ve “askeri işlerde devrim” (Revolution in Military Affairs) kavramı ele alınacaktır. Hegelci
anlamda, bu süreçlerin etik yaşamı nasıl belirlemeye başladığı ortaya konulacaktır. Yeni
savaşların küresel çapta yayılması ve “etik yaşam” çerçevesinde savaşların yönsüzleşmesi,
modern politik dilin ölümünü haber vermektedir. Mevcut sorun, ders sürecinde ordunun
dronizasyonu ve robotizasyonu odağında değerlendirilecektir. Risksiz bir savaş fikrinin
yönsüzleşmiş savaşların dünyasında ne anlama geldiği gösterilmeye çalışılacaktır.

Dr.Öğr. Üyesi Tacettin Ertuğrul( İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyoloji ) : Felsefi Bir Soruşturma: Farmakon olarak Yapay Zeka

Bu sunumda yapay zeka meselesi teknoloji üzerine açılacak bir felsefi soruşturma güzergahı içinde ele alınacaktır. Yapay zekanın etkileri basit ve tek yanlı değildir, zira genel olarak teknoloji gibi yapay zeka da farmakondur, hem ilaç hem zehirdir. Yapay zekanınilave/ikame (supplément) karakteri üzerine de düşüneceğimiz bu sunumda Jacques Derrida düşüncesi özel bir hareket noktası oluşturmaktadır.

Yakın bir zamanda ders içerikleri ve başka eğitmenler de eklenecektir.

Tarih

17-24 Ağustos 2019 (Medreseye geliş 17 Ağustos Cumartesi, ayrılış 24 Ağustos Cumartesi.)

Başvuru ve Detaylı Bilgi

Başvuru Formu – Yapay Zekâ Kampı – Arche Project

Facebook Yorumları